vedúci oddelenia:Doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.F2 - 209+421 2 65424922
+421 2 60295177
učitelia: Mgr. Karol Hensel, PhD.F2 39+421 2 60295676
RNDr. Ivan Košinár, CSc.F2 44 +421 2 60295615
RNDr. Zdenko Machala, PhD.F2 39+421 2 60295676
vedeckí pracovníci:RNDr. Mário Janda, PhD.F2 89+421 2 60295618
Prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc.F2 49+421 2 60295399
RNDr. Imrich Morva, PhD.F2 76+421 2 60295153
pracovníci: Michal AmenaF2 - 209+421 2 60295177
doktorandi: Mgr. Daniela KunecováF2 - 209+421 2 60295177
Mgr. Nina KolesárováF2 - 209+421 2 60295177
Mgr. Anna SučanskáF2 76+421 2 60295153