Zoznam pracovníkov

Doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

vedúca Oddelenia fyziky životného prostredia
F2 -209, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 65424922, +421 2 60295177, e-mail: Marcela.Morvova