Zoznam pracovníkov

RNDr. Mário Janda, PhD.

F2 89, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295618, e-mail: Mario.Janda