Zoznam pracovníkov

RNDr. Ivan Košinár, CSc.

F2 34, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295615, e-mail: Ivan.Kosinar