Zoznam pracovníkov

RNDr. Imrich Morva, PhD.

F2 76, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295153, e-mail: Imrich.Morva