Zoznam pracovníkov

Mgr. Daniela Kunecová

F2 -209, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295177, e-mail: Daniela.Kunecova