Zoznam pracovníkov

Michal Amena

F2 -209, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295618, e-mail: Michal.Amena