Diskusia k X. SGK 2013

Z diskusie na IX. SGK vyplynula požiadavka vytvoriť na webe konferencie priestor na diskusiu týkajúcu sa organizácie X. SGK v r. 2013.

Vytvorenie tohto priestoru bolo síce motivované najmä otázkou, či deliť prednášky do dvoch paralelných sekcií alebo nie, ale diskutovať možno o akomkoľvek apekte organizácie X. SGK.

Aby bola účasť v diskusii čo najjednoduchšia, rozhodli sme sa pre nasledovnú formu diskusie: každý, kto má návrh k organizácii X. SGK 2013, môže poslať svoj návrh vo formáte doc, docx, rtf, txt, pdf mailom na adresu martin.galis@fmph.uniba.sk. Návrh bude potom uverejnený na tejto stránke.


Návrh doc. Mojzeša (SvF STU) z 23. júna 2011

1. Zmeniť názov: Slovenská geodynamická konferencia
2. Obsah: nové teórie, nové technológie, experimentálne výsledky
3. Dĺžka dva dni je dostačujúca
4. Zrušiť plenárne prednášky (mnohokrát nepodstatné a opakujúce sa informácie)
5. Zrušiť sekcie
6. Vytvoriť priestor pre diskusiu
7. Prizvať odborníkov aj z geológie a hydrológie
8. Prizvať odborníkov zo zainteresovných ministerstiev
9. Prípravná skupina vyberie (rozhodne) o prednáškových a posterových prezentáciách podľa aktuálnosti a obsahu prihlásených tém