5 / 30

 
Čakanie na otvorenie konferencie si krátia diskusiami
doc. Hvoždara, dr. Túnyi, dr. Panáček, dr. Brimich, ...

Click the image to view it in full resolution (opens new window).