3 / 30

 
Posledné prípravy pred otvorením konferencie
(prof. Moczo a doc. Ševčík)

Click the image to view it in full resolution (opens new window).