22 / 30

 
Doc. Pašteka informuje o výsledkoch
v aplikovanej a environmentálnej geofyzike

Click the image to view it in full resolution (opens new window).