20 / 30

 
Prof. Hefty informuje o výsledkoch
v geodetických metódach výskumu Zeme

Click the image to view it in full resolution (opens new window).