15 / 30

 
Otvorenie konferencie - príhovor predsedu LOC-u doc. Ševčíka

Click the image to view it in full resolution (opens new window).