Zoznam pracovníkov

prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

vedúci Oddelenia astronómie a astrofyziky
F2 205, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 65423611, +421 2 60295162, e-mail: Vladimir.Porubcan