Zoznam pracovníkov

RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.

AGO, F2 204, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 33 6475261, e-mail: Stefan.Gajdos