Zoznam pracovníkov

RNDr. Peter Vereš

F2 204, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295610, e-mail: veres