Zoznam pracovníkov

Ing. Pavol Zigo, PhD.

AGO, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 33 6475261, e-mail: Pavol.Zigo