Zoznam pracovníkov

Mgr. Ladislav Kómar

F2 203, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295630, e-mail: Komar.Ladislav