Zoznam pracovníkov

Mgr. Juraj Rozboril

F1 338, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295684, e-mail: Juraj.Rozboril