Zoznam pracovníkov

Doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

F2 206, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295684, e-mail: Jozef.Klacka