Zoznam pracovníkov

Mgr. Jaromír Petržala

F1 338, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295684, e-mail: Jaromir.Petrzala