Zoznam pracovníkov

Mgr. Jaroslav Dudík

F2 203, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295630, e-mail: Jaroslav.Dudik