Zoznam pracovníkov

Mgr. Alena Kulinová, PhD.

F2 203, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295630, e-mail: Alena.Kulinova